با تمام دغدغه ها، آرامش در منزل دست یافتنی است

با تمام دغدغه ها، آرامش در منزل دست یافتنی است

به وجود آمدن هر روش و راهکاری، قطعا به علت رفع یک نیاز و درخواست است. مدیتیشن و انواع روش های تمرین ذهن نیز از این قائده مستثنا نیست. سبک زندگی تحمیلی هزاره سوم موجب گردیده است، تا انسان ها هر چه بیشتر غرق تکنولوژی، سرعت و دغدغه ها و چالش های به و...

ادامه مطلب