تخفیف و پیشنهاد ویژه

تردمیل خانگی چندکاره شوا Shua T9119D

30,235,000 تومان 29,230,000 تومان

تردمیل خانگی جی ایکس GXT H-300

31,975,000 تومان 27,870,000 تومان

تردمیل خانگی شوا Shua T5100A E9

38,000,000 تومان 35,500,000 تومان

صندلی ماساژور زنیت مد Zenithmed EC-361G

75,000,000 تومان 74,400,000 تومان

صندلی ماساژور زنیت مد Zenithmed EC-301B

65,000,000 تومان 64,400,000 تومان

ماساژور پا بن کر Boncare Q5

14,760,000 تومان 14,440,000 تومان

ماساژور پا دنومد DenoMed KW003

12,000,000 تومان 10,490,000 تومان

ماساژور پا دنومد Denomed KW878

5,200,000 تومان 4,890,000 تومان

تفنگ ماساژ بوستر Booster A2

14,000,000 تومان 11,500,000 تومان

صندلی ماساژور بن کر Boncare k18

190,600,000 تومان 181,000,000 تومان

صندلی ماساژور بن کر Boncare k19

196,400,000 تومان 186,500,000 تومان

اسکی فضایی خانگی مارشال فیتنس MFCT-187

12,900,000 تومان 11,620,000 تومان

اسکی فضایی پاورلند Powerland 8719H

20,280,000 تومان 18,300,000 تومان

دوچرخه ثابت پاورلند Powerland 8719

16,100,000 تومان 13,500,000 تومان

دوچرخه ثابت پشتی دار مارشال فیتنس MF116L

14,900,000 تومان 12,920,000 تومان

دوچرخه ثابت باشگاهی دی اچ زد DHZ X9107

39,000,000 تومان 23,400,000 تومان

دوچرخه اسپینینگ پاورلند Powerland 1704

14,890,000 تومان 12,950,000 تومان

دوچرخه ثابت پشتی دار پاورلند Powerland 1801R

20,585,000 تومان 17,900,000 تومان

دوچرخه ثابت خانگی مارشال فیتنس MF110B

8,900,000 تومان 8,270,000 تومان

دوچرخه ثابت نشسته پاورلند Powerland 8719R

20,000,000 تومان 17,400,000 تومان