تخفیف و پیشنهاد ویژه

حراج
ماساژور پا دنومد Denomed KW878
بستن

ماساژور پا دنومد Denomed KW878

2,950,000 تومان 2,800,000 تومان
موجود است
حراج
ماساژور کتف و گردن غلتک دار دنومد DenoMed
بستن

ماساژور کتف و گردن غلتک دار دنومد DenoMed

1,450,000 تومان 1,200,000 تومان
موجود است
حراج
ماساژور گردن مدی سانا MNV 0
بستن

ماساژور گردن مدی سانا MNV

699,000 تومان 685,000 تومان
موجود است
حراج
ماساژور گردن ضربه ای مدیسانا MNT
بستن

ماساژور گردن ضربه ای مدیسانا MNT

2,512,000 تومان 2,450,000 تومان
موجود است
حراج
تفنگ ماساژ بوستر Booster A
بستن

تفنگ ماساژ بوستر Booster A

6,000,000 تومان 5,000,000 تومان
موجود است
حراج
تفنگ ماساژ بوستر Booster K
بستن

تفنگ ماساژ بوستر Booster K

8,000,000 تومان 7,500,000 تومان
موجود است
حراج
تفنگ ماساژ بوستر مینی Booster Mini
بستن

تفنگ ماساژ بوستر مینی Booster Mini

8,500,000 تومان 8,000,000 تومان
موجود است
حراج
تفنگ ماساژ دنومد Denomed 4801
بستن

تفنگ ماساژ دنومد Denomed 4801

6,200,000 تومان 6,000,000 تومان
موجود است
حراج
تفنگ ماساژ بوستر Booster E
بستن

تفنگ ماساژ بوستر Booster E

9,500,000 تومان 9,000,000 تومان
موجود است
حراج
تفنگ ماساژ بوستر Booster Pro 3
بستن

تفنگ ماساژ بوستر Booster Pro 3

20,000,000 تومان 19,000,000 تومان
موجود است
حراج
تفنگ ماساژ بوستر Booster T
بستن

تفنگ ماساژ بوستر Booster T

7,000,000 تومان 6,500,000 تومان
موجود است
حراج
بند تی ار ایکس پرو سیستم TRX Pro System 2017
بستن

بند تی ار ایکس پرو سیستم TRX Pro System 2017

935,000 تومان 885,000 تومان
موجود است
حراج
بند تی ار ایکس هوم جیم Home Gym 2016
بستن

بند تی ار ایکس هوم جیم Home Gym 2016

975,000 تومان 940,000 تومان
موجود است
حراج
بند تی آر ایکس فورس کیت TRX FORCE KIT
بستن

بند تی آر ایکس فورس کیت TRX FORCE KIT

795,000 تومان 760,000 تومان
موجود است
حراج
دستگاه روئینگ و اسکی ایمپالس Impulse HSR007
بستن

دستگاه روئینگ و اسکی ایمپالس Impulse HSR007

27,880,000 تومان 27,380,000 تومان
موجود است
حراج
دوچرخه ایربایک ایمپالس Impulse HB005 Ultra
بستن

دوچرخه ایربایک ایمپالس Impulse HB005 Ultra

24,520,000 تومان 24,000,000 تومان
موجود است
حراج
تردمیل بدون موتور دی اچ زد DHZ AZ7000
بستن

تردمیل بدون موتور دی اچ زد DHZ AZ7000

39,000,000 تومان 38,000,000 تومان
موجود است
حراج
تردمیل خانگی چندکاره فیت لند Fitland 1601M
بستن

تردمیل خانگی چندکاره فیت لند Fitland 1601M

29,260,000 تومان 28,900,000 تومان
موجود است
حراج
تردمیل خانگی چندکاره فیت لند Fitland 1501M
بستن

تردمیل خانگی چندکاره فیت لند Fitland 1501M

24,300,000 تومان 24,000,000 تومان
موجود است
حراج
الپتیکال باشگاهی ایمپالس Impulse RE930
بستن

الپتیکال باشگاهی ایمپالس Impulse RE930

46,080,000 تومان 45,500,000 تومان
موجود است