نمایش 1–60 از 62 نتیجه

بارفیکس دیواری PSD

موجود در انبار

3,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی کرنر PSD RAX-SSC01

موجود در انبار

35,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

پاور رک دیواری تاشو PSD RML-3WC-41.5

موجود در انبار

21,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی کرنر PSD RAX-SSC02

موجود در انبار

52,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی مرکزی PSD RAX-SSD01

موجود در انبار

45,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی مرکزی PSD RAX-SSD02

موجود در انبار

79,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل دو لاین PSD RAX-BSD01

موجود در انبار

168,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل دو لاین PSD RAX-BSD02

موجود در انبار

163,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه دیواری تک یونیت PSD

موجود در انبار

12,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل دو لاین PSD RAX-BSD03

موجود در انبار

252,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی دیواری PSD RAX SS01

موجود در انبار

24,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی دیواری PSD RAX SS02

موجود در انبار

36,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

پاور رک دیواری تاشو PSD RML-3WC-21.5

موجود در انبار

19,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی دیواری PSD RAX SS03

موجود در انبار

53,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی دیواری PSD RAX SS04

موجود در انبار

70,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی دیواری PSD RAX SS05

موجود در انبار

41,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل تک لاین PSD RAX-BS06

موجود در انبار

125,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کراسفیت پاور رک PSD RML-390C

موجود در انبار

23,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل تک لاین PSD RAX-BS07

موجود در انبار

143,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل تک لاین PSD RAX-BS08

موجود در انبار

160,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل تک لاین PSD RAX-BS09

موجود در انبار

162,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل تک لاین PSD RAX-BS10

موجود در انبار

190,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل تک لاین PSD RAX-BS01

موجود در انبار

86,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل تک لاین PSD RAX-BS02

موجود در انبار

105,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل تک لاین PSD RAX-BS03

موجود در انبار

105,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه مرکزی دو یونیت PSD

موجود در انبار

32,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل تک لاین PSD RAX-BS04

موجود در انبار

132,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه تمرینات عملکردی پل تک لاین PSD RAX-BS05

موجود در انبار

122,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

بازوی اتصال دارحلقه PSD

موجود در انبار

1,750,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

بازوی ایمنی و کمک تمرینی PSD

موجود در انبار

3,250,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت, هالتر/وزنه/دمبل

کشور صاحب برند

ایران

پایه اتصال کیسه بوکس PSD

موجود در انبار

1,750,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

پله پلایومتریک PSD

موجود در انبار

2,200,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

پین کمک تمرینی PSD

موجود در انبار

300,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه دیواری پنج یونیت PSD

موجود در انبار

39,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه دیواری چهار یونیت PSD

موجود در انبار

32,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه دیواری دو یونیت PSD

موجود در انبار

18,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه دیواری سه یونیت PSD

موجود در انبار

25,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه دیواری سه یونیت PSD Custom Rig

موجود در انبار

26,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کراسفیت اسکوات استند PSD SML-90C

موجود در انبار

14,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کراسفیت پاور رک PSD RML-490C

موجود در انبار

26,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کراسفیت پاور رک PSD RML-490F

موجود در انبار

27,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کراسفیت پاور رک PSD RML-690C

موجود در انبار

38,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه مرکزی PSD Castro Rig

موجود در انبار

32,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه مرکزی PSD WingSpan Rig

موجود در انبار

90,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه مرکزی پنج یونیت PSD

موجود در انبار

67,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه مرکزی پنج یونیت PSD Monkey Rig

موجود در انبار

108,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه مرکزی تک یونیت PSD

موجود در انبار

19,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه مرکزی چهار یونیت PSD

موجود در انبار

55,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه مرکزی سه یونیت PSD

موجود در انبار

44,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

سازه مرکزی سه یونیت PSD Custom Rig

موجود در انبار

46,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

صفحه اتصال بتل روپ PSD

موجود در انبار

600,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

صفحه اتصال پایه PSD

موجود در انبار

6,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

گیره اتصال تجهیزات تمرینی PSD

موجود در انبار

275,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

مانکی بار شیب دار PSD

موجود در انبار

6,750,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

نردبان سوئدی PSD

موجود در انبار

8,600,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

نردبان سوئدی دیواری PSD

موجود در انبار

15,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

نردبان ماهی PSD

موجود در انبار

4,750,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

نگهدارنده صفحه وزنه PSD

موجود در انبار

1,150,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت, هالتر/وزنه/دمبل

کشور صاحب برند

ایران

نگهدارنده هالتر PSD

موجود در انبار

1,050,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت, هالتر/وزنه/دمبل

کشور صاحب برند

ایران

نگهدارنده هالتر ساندویچی PSD

موجود در انبار

1,830,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کراسفیت, لوازم کراس فیت, هالتر/وزنه/دمبل

کشور صاحب برند

ایران

سازه کراسفیت

خرید انواع رک و سازه کراسفیت با بهترین قیمت و کیفیت ارسال به تمام ایران

کراسفیت یکی از پرطرفدار ترین و بهترین ورزش ها در دنیا بوده که مسابقات رسمی مربوط به خود را نیز دارد، از مهم ترین ابزار این ورزش رک و سازه کراسفیت میباشد و در کنار آن وسایل هوازی مانند روئینگ ایربایک اسکی ارگ و ایررانر، شما میتوانید تمامی این محصولات را از فروشگاه دلوکس کالا با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت خرید کنید.