در حال نمایش 20 نتیجه

سازه کلیستنیکس PSD OCSW-01

موجود در انبار

66,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD OCSW-02

موجود در انبار

52,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD OCSW-03

موجود در انبار

41,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD OCSW-04

موجود در انبار

53,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD OCSW-05

موجود در انبار

56,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD OCSW-06

موجود در انبار

81,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD OCSW-07

موجود در انبار

42,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD OCSW-08

موجود در انبار

82,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD OCSW-09

موجود در انبار

91,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD OCSW-10

موجود در انبار

33,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD ICSW-06

موجود در انبار

54,000,000 تومان70,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

نوع محصول

با کفی, بدون کفی

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD ICSW-07

موجود در انبار

44,000,000 تومان73,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

نوع محصول

با کفی, بدون کفی

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD ICSW-08

موجود در انبار

61,000,000 تومان84,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

نوع محصول

با کفی, بدون کفی

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD ICSW-09

موجود در انبار

70,000,000 تومان91,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

نوع محصول

با کفی, بدون کفی

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD ICSW-10

موجود در انبار

39,000,000 تومان50,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

نوع محصول

با کفی, بدون کفی

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD ICSW-01

موجود در انبار

17,000,000 تومان25,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

نوع محصول

با کفی, بدون کفی

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD ICSW-02

موجود در انبار

28,000,000 تومان36,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

نوع محصول

با کفی, بدون کفی

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD ICSW-03

موجود در انبار

35,000,000 تومان46,500,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

نوع محصول

با کفی, بدون کفی

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD ICSW-04

موجود در انبار

41,000,000 تومان56,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

نوع محصول

با کفی, بدون کفی

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس PSD ICSW-05

موجود در انبار

59,000,000 تومان76,000,000 تومان
برند

پی اس دی PSD

دسته

سازه کلیستنیکس, لوازم کراس فیت

نوع محصول

با کفی, بدون کفی

کشور صاحب برند

ایران

سازه کلیستنیکس

خرید انواع سازه کلیستنیکس با بهترین قیمت و کیفیت

کلیستنیکس Calisthenics یک ورزش مقاومتی قدرتی است که تمرین های آن با وزن بدن است. حتی می توانیم بگوییم که همه حرکاتی و تمرین هایی که با وزن بدن خود انجام می دهید، از زیر مجموعه های این ورزش به حساب می آیند، برای مثال می توانیم به حرکاتی مثل اسکات، لانگز، شنا سوئدی، کرانچ اشاره کنیم. برنامه تمرینی کلیستنیکس این گونه است که با قرار دادن وزن بدن و نیروی گرانش در مقابل هم از آنها به عنوان نیروی مقاومت استفاده می کند، شما میتوانید انواع سازه کلیستنیکس را با بهترین قیمت فروش و تنوع زیاد از دلوکس کالا تهیه کنید.