۱۰ تمرین ورزشی مفید برای تقویت زانو

۱۰ تمرین ورزشی مفید برای تقویت زانو

 ۱۰ تمرین ورزشی مفید برای تقویت زانو تقویت زانو یکی از مهم ترین مسائل برای افراد مسن و همچنین افرادی که بعد از عمل جراحی به دنبال بازیابی توان زانوی خود هستند می باشد.   دور کردن مفصل ران : به پهلو بخوابید ,به نحوی که پای آسیب دیده بالا قرار گیرد .زانو را ر...

ادامه مطلب