مشاهده همه 10 نتیجه

مشاهده فیلترها

دستگاه پرس سرشانه همگرا پاناتا Panatta 1SC024

40,100,000 تومان
موجود است

دستگاه پرس سینه نشسته همگرا پاناتا Panatta 1SC034

40,100,000 تومان
موجود است

دستگاه پشت پا نشسته پاناتا Panatta 1SC083

39,300,000 تومان
موجود است

دستگاه رک هالتر بازو پاناتا Panatta 1SC209

4,500,000 تومان
موجود است

دستگاه فیله کمر پاناتا Panatta 1SC005

37,200,000 تومان
موجود است

میز پرس بالا سینه المپیکی پاناتا Panatta 1HP205

48,500,000 تومان
موجود است

میز پرس سرشانه المپیکی پاناتا Panatta 1HP207

44,700,000 تومان
موجود است

میز پرس سرشانه المپیکی پاناتا Panatta 1SC207

12,840,000 تومان
موجود است

میز فیله کمر پاناتا Panatta 1SC221

10,800,000 تومان
موجود است

میز کرانچ مدرج پاناتا Panatta 1SC210

9,000,000 تومان
موجود است