در حال نمایش 33 نتیجه

دوچرخه ثابت کراس Cross VEGAS 100

موجود در انبار

22,060,000 تومان
برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

مگنتی

دوچرخه ثابت کراس Cross Track3 B009

موجود در انبار

10,860,000 تومان
برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 110 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت کراس Monster X10

موجود در انبار

51,100,000 تومان
برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت پشتی دار کراس Monster X2

موجود در انبار

59,230,000 تومان
برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه اسپینینگ کراس Cross Speed 500

موجود در انبار

26,670,000 تومان
برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

دیسکی

دوچرخه ثابت کراس Cross ERUN 100

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

دسته

دوچرخه ثابت

کشور صاحب برند

چین

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

اسکی فضایی خانگی کراس COBRA IREB74M

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

اسکی فضایی

تحمل وزن

تا 90 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

اسکی فضایی خانگی کراس COBRA IREB27M

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

اسکی فضایی

تحمل وزن

تا 90 کیلو

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت کراس Cross B660

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه اسپینینگ کراس Cross TRACK 50

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ

کشور صاحب برند

چین

تحمل وزن

تا 110 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی

دوچرخه کوهستان کراس 27.5 اینچ Cross INFINITY

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

27.5 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 27.5 اینچ Cross Slash XTR

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

27.5 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 27.5 اینچ Cross Viper

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

27.5 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 26 اینچ Cross Alpina1

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

26 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 26 اینچ Cross image

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

26 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 26 اینچ Cross Omega

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

26 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 26 اینچ Cross Persia

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

26 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 26 اینچ Cross Powerfly

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

26 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 26 اینچ Cross Race

اتمام موجودی

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

26 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

برند

Cross کراس

دوچرخه کوهستان کراس 26 اینچ Cross Spark

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

26 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 26 اینچ Cross Track

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

26 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 27.5 اینچ Cross Genius

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

27.5 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه کوهستان کراس 27.5 اینچ Cross Trail

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه

نوع محصول

دوچرخه کوهستان

سایز

27.5 اینچ

کشور صاحب برند

ایران

دوچرخه ثابت پشتی دار کراس Cross PLASMA 200

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

کشور صاحب برند

چین

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

اسکی فضایی کراس Cross Vegas 200

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

اسکی فضایی

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

مگنتی

اسکی فضایی کراس Cross Nordic

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

اسکی فضایی, اسکی فضایی های باشگاهی

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

الکترومگنتی

اسکی فضایی کراس Cross ERUN 300

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

اسکی فضایی

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

الکترومگنتی

اسکی فضایی کراس Cross ZEBRA 300

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

اسکی فضایی

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت پشتی دار کراس Cross R650

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت پشتی دار کراس Cross ERUN 200

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت کراس Cross Curve10

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

مگنتی

اسکی فضایی کراس Cross E750

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

اسکی فضایی

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

آمریکا

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت کراس Cross B750

اتمام موجودی

برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

آمریکا

نوع عملکرد

الکترومگنتی