نمایش دادن همه 12 نتیجه

اسکی ارگ وی مکس Vmax AirSki

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

اسکی فضایی های باشگاهی, لوازم کراس فیت

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

مقاومت هوا

کشور صاحب برند

تایوان

الپتیکال باشگاهی وی مکس Vmax 880D-G

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

اسکی فضایی های باشگاهی

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

تایوان

بایک ارگ وی مکس Vmax BikeErg

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

دوچرخه های باشگاهی, لوازم کراس فیت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

مقاومت هوا

کشور صاحب برند

تایوان

دستگاه روئینگ وی مکس Vmax RowAttack

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

دستگاه روئینگ, لوازم کراس فیت

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

مقاومت هوا

کشور صاحب برند

تایوان

دوچرخه ثابت باشگاهی وی مکس Vmax C1000U-G

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

تایوان

دوچرخه ثابت مبله باشگاهی وی مکس Vmax C1000R-G

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

تایوان

دوچرخه ثابت باشگاهی وی مکس Vmax C1000R-G

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

دوچرخه های باشگاهی

تحمل وزن

تا 180 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

نوع عملکرد

الکترومگنتی

الپتیکال باشگاهی وی مکس Vmax 880D G

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

اسکی فضایی های باشگاهی

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت باشگاهی وی مکس Vmax C1000U-G

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

دوچرخه های باشگاهی

تحمل وزن

تا 180 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

نوع عملکرد

الکترومگنتی

الپتیکال وی مکس Vmax 6380D-AT

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

اسکی فضایی

تحمل وزن

تا 130 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت وی مکس Vmax 6380R-AT

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

دوچرخه ثابت

تحمل وزن

تا 140 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت وی مکس Vmax 6380U-AT

اتمام موجودی

برند

وی مکس Vmax

دسته

دوچرخه ثابت

تحمل وزن

تا 140 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

نوع عملکرد

الکترومگنتی