مشاهده همه 26 نتیجه

فیلتر بر اساس برند
کشور سازنده

نیمکت شیب دار بادی سولید Body Solid GSID50

دستگاه جلو بازو لاری بادی سولید Body Solid GCBT 380

کراس آور بادی سولید Body Solid GCCO150

مقر اسکات بادی سولید Body Solid GPR 370

دستگاه ساق پا ایستاده وزنه آزاد بادی سولید Body Solid GSCL 360

دستگاه زیر بغل اچ وزنه آزاد بادی سولید Body Solid GSRM40

دستگاه شکم خلبانی بادی سولید Body Solid SAB 1300

اسمیت بادی سولید Body Solid SSM350

دستگاه پرس سینه بادی سولید Body Solid SBP100

کراس اور بادی سولید Body Solid SCC-1200

دستگاه پشت ران خوابیده بادی سولید Body Solid SLC400

دستگاه سیم کش دبل بادی سولید Body Solid SDC2000

دستگاه پرس پا و ساق پا بادی سولید Body Solid SLP500

دستگاه خیاطه داخل و خارج ران بادی سولید Body Solid DIOT-SF

دستگاه لت و مولتی پرس بادی سولید Body Solid DPLS-SF

دستگاه فلای و نشر از پشت بادی سولید Body Solid DPEC-SF

دستگاه کرانچ شکم و فیله کمر بادی سولید Body Solid DABB-SF

دستگاه قایقی و زیر بغل لت بادی سولید Body Solid DLAT-SF

دستگاه جلو بازو لاری و پشت بازو بادی سولید Body Solid DBTC-SF

دستگاه پرس سینه و بالا سینه بادی سولید Body Solid DPRS-SF

دستگاه بدنسازی ۴ ایستگاه بادی سولید Body Solid DGYM-SF

دستگاه بدنسازی چند کاره بادی سولید Body Solid G9S

دستگاه بدنسازی چندکاره بادی سولید Body Solid F600

دستگاه بدنسازی چند کاره بادی سولید Body Solid G6B

دستگاه بدنسازی چند کاره بادی سولید Body Solid F400

دستگاه بدنسازی چند کاره بادی سولید Body Solid G4I