در حال نمایش 43 نتیجه

تردمیل پروتئوس PROTEUS PST 4500

اتمام موجودی

برند

پروتئوس Proteus

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit F-39S

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit C-9SM

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.25 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل جی کی اکسر M-Power 830

اتمام موجودی

برند

جی کی اکسر JK Exer

تحمل وزن

تا 120 کیلو

قدرت موتور

2.75 اسب بخار

کشور صاحب برند

تایوان

هدیه

کارت هدیه

نوع موتور

DC

تردمیل جی کی اکسر JKexer Fitlux 585

اتمام موجودی

برند

جی کی اکسر JK Exer

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 135 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

هدیه

کارت هدیه

نوع موتور

DC

تردمیل توماس Tomas TG5802I

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل پروتئوس Proteus PST-4000

اتمام موجودی

برند

پروتئوس Proteus

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.75 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل پروتئوس PROTEUS PST 4300m

اتمام موجودی

برند

پروتئوس Proteus

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.25 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل تی اف TF T-190SM

اتمام موجودی

برند

TF تی اف

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توربو فیتنس Turbo Fitness TF80

اتمام موجودی

برند

توربو فیتنس Turbo Fitness

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.25 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

هدیه

کارت هدیه

نوع موتور

DC

تردمیل تی اف TF T-190S

اتمام موجودی

برند

TF تی اف

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی تی اف TF-180S

اتمام موجودی

برند

TF تی اف

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل کریتون فیت CaritonFit CF-150

اتمام موجودی

برند

کریتون فیت Cariton Fit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل کریتون فیت CaritonFit CF-200S

اتمام موجودی

برند

کریتون فیت Cariton Fit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit C-9S

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.25 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل استینگری Stingray ST8985

اتمام موجودی

برند

استینگری Stingray

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

نوع موتور

DC

تردمیل استینگری Stingray ST8985-i

اتمام موجودی

برند

استینگری Stingray

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

نوع موتور

DC

تردمیل استینگری Stingray M728i

اتمام موجودی

برند

استینگری Stingray

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 130 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

نوع موتور

DC

تردمیل استرانگ مستر Strength Master TM5010

اتمام موجودی

برند

استرانگ مستر StrongMaster

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.75 اسب بخار

تحمل وزن

تا 125 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل استرانگ مستر Strength Master TM5030

اتمام موجودی

برند

استرانگ مستر StrongMaster

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 135 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل استرانگ مستر Strength Master TM5050

اتمام موجودی

برند

استرانگ مستر StrongMaster

دسته

تردمیل

قدرت موتور

4 اسب بخار

تحمل وزن

تا 160 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی ایسترانگ Eastrong ES 660A

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی ایسترانگ Eastrong ES 660CM

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی ایسترانگ Eastrong ES 660C

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل ایسترانگ Eastrong ES8600I

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل, تردمیل های باشگاهی

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل ایسترانگ Eastrong ES4600I

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل ایسترانگ Eastrong ES4500IM

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل ایسترانگ Eastrong ES4500I

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی ایسترانگ Eastrong ES 4300

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.75 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

هدیه

کارت هدیه

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی ایسترانگ Eastrong ES 4300M

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.75 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توماس Tomas TG5802IM

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توماس Tomas TG4200M

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توماس Tomas TG4200

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توماس Tomas TG510A

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل اسپرت گرین لایف SPORT GREENLIFE TVS003

اتمام موجودی

برند

اسپرت گرین لایف Sport Greenlife

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 115 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل اسپرت گرین لایف SPORT GREENLIFE TVS004

اتمام موجودی

برند

اسپرت گرین لایف Sport Greenlife

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 115 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل اسپرت گرین لایف SPORT GREENLIFE TVS021

اتمام موجودی

برند

اسپرت گرین لایف Sport Greenlife

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 130 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل اسپرت گرین لایف SPORT GREENLIFE TVS022

اتمام موجودی

برند

اسپرت گرین لایف Sport Greenlife

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 130 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل دی کی سیتی RX5-EB

اتمام موجودی

برند

دی کی سیتی DK City

تحمل وزن

تا 80 کیلو

قدرت موتور

1 اسب بخار

کشور صاحب برند

تایوان

نوع موتور

DC

تردمیل کریتون فیت CaritonFit CF-150D

اتمام موجودی

برند

کریتون فیت Cariton Fit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل کریتون فیت CaritonFit CF-200DS

اتمام موجودی

برند

کریتون فیت Cariton Fit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل کریتون فیت CaritonFit CF-250S

اتمام موجودی

برند

کریتون فیت Cariton Fit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 130 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل کریتون فیت CaritonFit CF-350S

اتمام موجودی

برند

کریتون فیت Cariton Fit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 160 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC