در حال نمایش 43 نتیجه

تردمیل چندکاره فلکسی فیت Flexi Fit F 19SM

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.75 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل چندکاره فلکسی فیت Flexi Fit F 39SM

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی فلکسی فیت Flexi Fit F 19S

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.75 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit C-9SM

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.25 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توماس Tomas TG5802I

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی چندکاره روبیمکث 8887 Robimax

اتمام موجودی

برند

روبیمکث Robimax

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

قابلیت چندکاره

دارد

کشور صاحب برند

ایران

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی روبیمکث 9909 Robimax

اتمام موجودی

برند

روبیمکث Robimax

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

ایران

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی روبیمکث 9904 Robimax

اتمام موجودی

برند

روبیمکث Robimax

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

ایران

نوع موتور

DC

تردمیل تی اف TF T-190SM

اتمام موجودی

برند

TF تی اف

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی توماس Tomas T-640

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1 اسب بخار

تحمل وزن

تا 75 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل تی اف TF T-190S

اتمام موجودی

برند

TF تی اف

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی تی اف TF-180SM

اتمام موجودی

برند

TF تی اف

دسته

تردمیل

تحمل وزن

تا 110 کیلو

قدرت موتور

2.25 اسب بخار

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی تی اف TF-350S

اتمام موجودی

برند

TF تی اف

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی تی اف TF 350SM

اتمام موجودی

برند

TF تی اف

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 115 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل چندکاره توربو فیتنس Turbo Fitness TF1900

اتمام موجودی

برند

توربو فیتنس Turbo Fitness

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.25 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

هدیه

کارت هدیه

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی فلکسی فیت Flexi Fit C 41S

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 130 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل چندکاره فلکسی فیت FlexiFit C 35SM

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 125 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل چندکاره فلکسی فیت Flexi Fit C 9M

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.25 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی فلکسی فیت Flexi Fit C 9

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.25 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit C-9S

اتمام موجودی

برند

فلکسی فیت FlexiFit

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.25 اسب بخار

تحمل وزن

تا 110 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل استرانگ مستر Strength Master TM5010

اتمام موجودی

برند

استرانگ مستر StrongMaster

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.75 اسب بخار

تحمل وزن

تا 125 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل استرانگ مستر Strength Master TM5030

اتمام موجودی

برند

استرانگ مستر StrongMaster

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 135 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل استرانگ مستر Strength Master TM5050

اتمام موجودی

برند

استرانگ مستر StrongMaster

دسته

تردمیل

قدرت موتور

4 اسب بخار

تحمل وزن

تا 160 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی ایسترانگ Eastrong ES 660A

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی ایسترانگ Eastrong ES 660CM

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی ایسترانگ Eastrong ES 660C

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل ایسترانگ Eastrong ES8600I

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل, تردمیل های باشگاهی

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل ایسترانگ Eastrong ES4600I

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل ایسترانگ Eastrong ES4500IM

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل ایسترانگ Eastrong ES4500I

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل خانگی ایسترانگ Eastrong ES 4300M

اتمام موجودی

برند

ایسترانگ Eastrong

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.75 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توماس Tomas TG5802IM

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توماس Tomas TG4200M

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توماس Tomas TG4200

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توماس Tomas TG510A

اتمام موجودی

برند

توماس Tomas

دسته

تردمیل

قدرت موتور

1.5 اسب بخار

تحمل وزن

تا 100 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل ارکید این شیپ Orkid inshape 1340CBS

اتمام موجودی

برند

ارکید این شیپ Orchid in Shape

تحمل وزن

تا 100 کیلو

قدرت موتور

3 اسب بخار

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل اسپرت گرین لایف SPORT GREENLIFE TVS001

اتمام موجودی

برند

اسپرت گرین لایف Sport Greenlife

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 115 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل اسپرت گرین لایف SPORT GREENLIFE TVS002

اتمام موجودی

برند

اسپرت گرین لایف Sport Greenlife

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 115 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل اسپرت گرین لایف SPORT GREENLIFE TVS003

اتمام موجودی

برند

اسپرت گرین لایف Sport Greenlife

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 115 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل اسپرت گرین لایف SPORT GREENLIFE TVS004

اتمام موجودی

برند

اسپرت گرین لایف Sport Greenlife

دسته

تردمیل

قدرت موتور

2 اسب بخار

تحمل وزن

تا 115 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل اسپرت گرین لایف SPORT GREENLIFE TVS021

اتمام موجودی

برند

اسپرت گرین لایف Sport Greenlife

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 130 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل اسپرت گرین لایف SPORT GREENLIFE TVS022

اتمام موجودی

برند

اسپرت گرین لایف Sport Greenlife

دسته

تردمیل

قدرت موتور

3 اسب بخار

تحمل وزن

تا 130 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع موتور

DC

تردمیل توربو فیتنس TF80

اتمام موجودی

وزن 75 کیلوگرم
ابعاد 157 × 70 × 133 سانتیمتر
برند

توربو فیتنس Turbo Fitness

تحمل وزن

تا 110 کیلو

قدرت موتور

2 اسب بخار

کشور صاحب برند

تایوان

هدیه

کارت هدیه

نوع موتور

DC