نمایش 1–60 از 390 نتیجه

دوچرخه ثابت خانگی سایتک Cytech YK-B1902

موجود در انبار

16,300,000 تومان
برند

سایتک Cytech

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت مبله سایتک Cytech YK-B80010R

موجود در انبار

21,700,000 تومان
برند

سایتک Cytech

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 135 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت ال اس فیتنس LSFitness ST-2802-E

موجود در انبار

15,159,000 تومان
برند

ال اس فیتنس LSFitness

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت خانگی ال اس فیتنس LSFitness ST-2805

موجود در انبار

12,276,000 تومان
برند

ال اس فیتنس LSFitness

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت خانگی بادی اسکالپچر BodySculpture G800

موجود در انبار

23,500,000 تومان
برند

بادی اسکالپچر Body Sculpture

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه اسپینینگ سایتک Cytech 1704

موجود در انبار

27,300,000 تومان
برند

سایتک Cytech

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ایربایک باشگاهی سایتک Cytech A580

موجود در انبار

40,000,000 تومان
برند

سایتک Cytech

دسته

دوچرخه ایربایک

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

مقاومت هوا

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت باشگاهی سایتک Cytech B600

موجود در انبار

61,000,000 تومان
برند

سایتک Cytech

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت باشگاهی سایتک Cytech B80

موجود در انبار

70,000,000 تومان
برند

سایتک Cytech

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت مبله باشگاهی سایتک Cytech R600

موجود در انبار

65,000,000 تومان
برند

سایتک Cytech

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت مبله باشگاهی سایتک Cytech R80

موجود در انبار

75,000,000 تومان
برند

سایتک Cytech

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت مبله باشگاهی ماتریکس Matrix R30-XR

موجود در انبار

108,000,000 تومان
برند

ماتریکس Matrix

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 160 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

آمریکا

دوچرخه ثابت خانگی فدرال Federal V370

موجود در انبار

11,200,000 تومان
برند

فدرال Federal

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت خانگی فیت می FITME 6412

موجود در انبار

14,900,000 تومان
برند

فیت می FIT ME

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت خانگی فیت می FITME 6411

موجود در انبار

11,600,000 تومان
برند

فیت می FIT ME

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 110 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

اسپینینگ باشگاهی استرانگ مستر StrongMaster SM10

موجود در انبار

24,800,000 تومان
برند

استرانگ مستر StrongMaster

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی

کشور صاحب برند

چین

اسپینینگ باشگاهی استرانگ مستر StrongMaster SM6820

موجود در انبار

23,200,000 تومان
برند

استرانگ مستر StrongMaster

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ

تحمل وزن

تا 200 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی

کشور صاحب برند

چین

اسپینینگ باشگاهی جی مکس Gymax GM7030

موجود در انبار

25,000,000 تومان
برند

جی مکس Gymax

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی

کشور صاحب برند

چین

اسپینینگ باشگاهی جی مکس Gymax GM8110

موجود در انبار

21,900,000 تومان
برند

جی مکس Gymax

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ایربایک جی مکس Gymax K600

موجود در انبار

36,000,000 تومان
برند

جی مکس Gymax

دسته

دوچرخه ایربایک, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی, لوازم کراس فیت

تحمل وزن

تا 140 کیلو

نوع عملکرد

مقاومت هوا

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ایربایک جی مکس Gymax K900

موجود در انبار

41,600,000 تومان
برند

جی مکس Gymax

دسته

دوچرخه ایربایک, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی, لوازم کراس فیت

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

مقاومت هوا

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت خانگی مبله فیت می FITME 6413

موجود در انبار

23,000,000 تومان
برند

فیت می FIT ME

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت هورایزن HORIZON COMFORT3

موجود در انبار

33,950,000 تومان
برند

هوریزان Horizon

کشور صاحب برند

آمریکا

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت هورایزن HORIZON COMFORT5

موجود در انبار

43,790,000 تومان
برند

هوریزان Horizon

تحمل وزن

تا 135 کیلو

کشور صاحب برند

آمریکا

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت هورایزن HORIZON COMFORT7

موجود در انبار

54,400,000 تومان
برند

هوریزان Horizon

تحمل وزن

تا 135 کیلو

کشور صاحب برند

آمریکا

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت باشگاهی اس ای جی SEG EG7029L

موجود در انبار

64,500,000 تومان
برند

اس ای جی SEG

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

تایوان

دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Proteus ProMaster R12

موجود در انبار

83,500,000 تومان
برند

پروتئوس Proteus

تحمل وزن

تا 180 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

نوع عملکرد

الکترومگنتی

اسپینینگ باشگاهی استارباند STARBOND SBKM-81A

موجود در انبار

39,000,000 تومان
برند

استارباند StarBond

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ, ایستاده

تحمل وزن

تا 140 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی, مگنتی

کشور صاحب برند

تایوان

اسپینینگ باشگاهی استارباند STARBOND SBSTO-68V

موجود در انبار

39,000,000 تومان
برند

استارباند StarBond

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ, ایستاده

تحمل وزن

تا 140 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی

کشور صاحب برند

تایوان

اسپینینگ باشگاهی استارباند STARBOND SBEM-81B

موجود در انبار

39,000,000 تومان
برند

استارباند StarBond

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ, ایستاده

تحمل وزن

تا 140 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی

کشور صاحب برند

تایوان

اسپینینگ استرانگ مستر StrongMaster TG7000

موجود در انبار

37,500,000 تومان
برند

استرانگ مستر StrongMaster

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی, مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت باشگاهی جی ایکس GXU-9400

موجود در انبار

45,000,000 تومان
برند

جی ایکس GX

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت مبله باشگاهی جی ایکس GXR-7100

موجود در انبار

57,000,000 تومان
برند

جی ایکس GX

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت باشگاهی دیادورا Diadora 0020E

موجود در انبار

43,000,000 تومان
برند

دیادورا Diadora

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت مبله باشگاهی دیادورا Diadora 0020R

موجود در انبار

52,000,000 تومان
برند

دیادورا Diadora

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 180 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه اسپینینگ باشگاهی فرش وی FreshWay FW6000

موجود در انبار

26,000,000 تومان
برند

فرش وی Fresh Way

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ, ایستاده

تحمل وزن

تا 160 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی, مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Proteus Bodyguard U45

موجود در انبار

56,500,000 تومان
برند

پروتئوس Proteus

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 160 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

تایوان

دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus Vantage V5

موجود در انبار

51,500,000 تومان
برند

پروتئوس Proteus

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

تایوان

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت پشتی دار هورایزن LS5.0R

موجود در انبار

70,870,000 تومان
برند

هوریزان Horizon

دسته

دوچرخه ثابت

تحمل وزن

تا 140 کیلو

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

آمریکا

دوچرخه ثابت کراس Cross VEGAS 100

موجود در انبار

22,060,000 تومان
برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

مگنتی

دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus ProCycle-500

موجود در انبار

53,500,000 تومان
برند

پروتئوس Proteus

دسته

دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

تایوان

دوچرخه ثابت کراس Cross Track3 B009

موجود در انبار

10,860,000 تومان
برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 110 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت کراس Monster X10

موجود در انبار

51,100,000 تومان
برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه ثابت پشتی دار کراس Monster X2

موجود در انبار

59,230,000 تومان
برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

الکترومگنتی

دوچرخه اسپینینگ کراس Cross Speed 500

موجود در انبار

26,670,000 تومان
برند

Cross کراس

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ

تحمل وزن

تا 150 کیلو

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

دیسکی

دوچرخه اسپینینگ باشگاهی یونیورسال Universal PD1902

موجود در انبار

22,500,000 تومان
برند

یونیورسال Universal

دسته

دوچرخه اسپینینگ, دوچرخه ثابت, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

اسپینینگ

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

دیسکی, مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ایربایک اسالت پرو ایکس AssaultBike Pro X

موجود در انبار

88,000,000 تومان
برند

اسالت فیتنس Assault Fitness

دسته

دوچرخه ایربایک, دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

مقاومت هوا

کشور صاحب برند

آمریکا

دوچرخه ثابت الپتیکال دوکاره پروفرم ProForm Hybrid Trainer

موجود در انبار

67,500,000 تومان
برند

پروفرم Pro Form

دسته

اسکی فضایی, دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 160 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

آمریکا

دوچرخه ثابت مبله پروتئوس Proteus Nuvola-R3

موجود در انبار

13,350,000 تومان
برند

پروتئوس Proteus

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت خانگی پروتئوس Proteus Nuvola-V3

موجود در انبار

11,300,000 تومان
برند

پروتئوس Proteus

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت خانگی OMA B20

موجود در انبار

23,500,000 تومان
برند

OMA

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 130 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت خانگی OMA B30

موجود در انبار

21,500,000 تومان
برند

OMA

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 130 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت خانگی مبله OMA R30

موجود در انبار

32,500,000 تومان
برند

OMA

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 130 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت تایتان فیتنس TitanFitness 95000

موجود در انبار

18,800,000 تومان
برند

تایتان فیتنس Titan Fitness

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت تایتان فیتنس TitanFitness 43070

موجود در انبار

9,850,000 تومان
برند

تایتان فیتنس Titan Fitness

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 90 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus JET stream JC500

موجود در انبار

7,500,000 تومان
برند

پروتئوس Proteus

تحمل وزن

تا 100 کیلو

رنگ

سفید, قرمز, مشکی

کشور صاحب برند

چین

نوع عملکرد

مگنتی

دوچرخه ثابت باشگاهی کلاسیک فیتنس Classic Fitness 2000

موجود در انبار

45,900,000 تومان
برند

کلاسیک فیتنس Classic Fitness

دسته

دوچرخه های باشگاهی

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

الکترومگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت پشتی دار پروفیتنس ProFitness 8601R4

موجود در انبار

17,300,000 تومان
دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

برند

پروفیتنس ProFitness

دوچرخه ثابت مبله استرانگ مستر StrongMaster 411R

موجود در انبار

26,500,000 تومان
برند

استرانگ مستر StrongMaster

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

پشتی دار

تحمل وزن

تا 150 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت خانگی آذیموس AZIMUTH AZ-8518

موجود در انبار

8,900,000 تومان
برند

آذیموس Azimuth

دسته

دوچرخه ثابت

نوع دوچرخه ثابت

ایستاده

تحمل وزن

تا 120 کیلو

نوع عملکرد

مگنتی

کشور صاحب برند

چین

دوچرخه ثابت

دوچرخه ثابت خانگی با بهترین قیمت

دوچرخه ثابت (دوچرخه ثابت خانگی) که به عنوان دوچرخه ورزشی یا دوچرخه دوچرخه سواری داخلی نیز شناخته می شود، یک تجهیزات تناسب اندام است که برای شبیه سازی تجربه دوچرخه سواری در فضای باز بدون نیاز به حرکت واقعی از یک مکان به مکان دیگر طراحی شده است. درست مانند دوچرخه معمولی از زین، فرمان و پدال تشکیل شده است، اما در جای خود ثابت است و چرخ ندارد. کاربر می تواند سطح مقاومت را برای شبیه سازی زمین ها و شدت های مختلف دوچرخه سواری تنظیم کند.

این دوچرخه‌ها به ویژگی‌هایی مانند مقاومت قابل تنظیم، نمایشگرهای دیجیتال برای ردیابی معیارهای تمرین، و گاهی اوقات حتی برنامه‌های تمرین داخلی برای افزودن تنوع به روال تمرین مجهز هستند. این دوچرخه های ورزشی چه برای گرم کردن، چه برای تمرینات تناوبی شدید، چه برای کاردیو در حالت ثابت، گزینه ای همه کاره و راحت برای افراد در هر سطح تناسب اندام فراهم می کند تا فعال بمانند و سلامت کلی خود را بهبود بخشند.

این را به خاطر داشته باشید که استفاده از دوچرخه ثابت خانگی فقط بر روی نیم تنه ی پایینی شما تاثیر نمی گذارد بلکه باعث استحکام ماهیچه ی مرکزی بدن می شود و صدها کالری خواهید سوزاند، چگونگی فرم دهی عضلات پا توسط دوچرخه از فواید دیگر بسیار دیگری نیز دارد. این تمرین هیچ خطری ندارد به همین دلیل برای فردی که مشکل مفصلی دارد،ورزشی ایده آل است.

قیمت دوچرخه ثابت

دستگاه دوچرخه ورزشی دارای انواع و مدل های متفاوت با برندهای متفاوت می باشد که همین امر قیمت را تحت تاثیر و متغیر می نماید، علاوه براین میزان کارآیی شما از دوچرخه ثابت و این که چه نوعی را برای اجرای تمرین انتخاب نمایید که از برنامه های تمرینی برخوردار باشد، دوچرخه اسپینیگ باشد یا دوچرخه پشتی دار ، تمامی این موارد در قیمت دوچرخه ثابت تاثیر گذار خواهد بود. بنابراین قبل از هرچیز باید با توجه به میزان تمرین بر روی دوچرخه و قصد تان از تمرین بر روی دوچرخه ثابت، می توانید بهترین قیمت را بیابید.

خرید اینترنتی دوچرخه ثابت

انتخاب از میان انبوه گزینه‌های موجود کار آسانی نیست. سختی این کار زمانی بیشتر می‌شود که شما وارد یک فروشگاه شده و پس از بررسی چند مدل دوچرخه با فروشنده‌ای مواجه می‌شوید که انتظار دریافت پاسخ فوری از شمارا دارد و تقریبا توان تفکر و بررسی های بیشتر از شما گرفته می‌شود. خرید اینترنتی دوچرخه ثابت گزینه ای بسیار مناسب‌تر است که در این میان شما علاوه بر بررسی تمامی گزینه‌های موجود در بازار نه فقط چند مدل خاص‌، می‌توانید تا با تفکر بیشتر انتخابی بهتر و مطمئن‌ تر را داشته باشید.

نحوه نحوه نگهداری

در صورت استفاده از دستگاه  بعد از مدتی نیاز است تا نسبت به تعمیر و یا تعویض قطعات این وسیله اقدام کنید. اگر شما هم می‌خواهید که دوچرخه شما طول عمر بیشتری داشته باشد، باید به نکات کلیدی جهت نگهداری اصولی این وسیله دقت کنید:

  • آچارکشی هر چند وقت یک بار مانند سفت کردن مهره‌ها و پیچ‌ها باعث افزایش طول عمر دوچرخه می‌شود.
  • در صورت داشتن زنجیر نیاز است تا زنجیر را روغن‌کاری و گریس‌کاری کنید.
  • اگر دوچرخه شما از نوع گیربکسی است، باید واسکازین آن را به موقع تعویض کنید.
  • عوض کردن باتری مانیتور دوچرخه بسیار ضروری است.
  • بعد از هر بار مصرف، تمیز کردن زین بسیار مهم است.
  • اگر دوچرخه شما به صورت تسمه‌ای است، باید بعد از هر مدت زمانی، تسمه آن را با یک تسمه باکیفیت تعویض کنید.
  • استفاده از لباس‌هایی که دارای یراق خشن و فلزی هستند، باعث آسیب رسیدن به زین می‌شوند.

به راحتی و با یک تماس از مشاوره خرید دستگاه بهره مند شوید، به شما کمک خواهیم کرد بهترین دستگاه را با توجه به بودجه تان انتخاب کنید. همچنین برای بازدید دوچرخه های باشگاهی اینجا کلیک کنید.