هدایای ویژه

به مشتریانی که خرید آنها بالای ۱ میلیون تومان باشد از طرف فروشگاه یک کارت هدیه ۳۰٫۰۰۰ تومانی تقدیم میگردد و به صورت مجزا با پست و یا که همراه محصول تقدیم میگردد.